DZIEŃ NA GOŁĘBIEJ: WARSZTATY PLASTYCZNE „POCZTÓWKI I KOLAŻE Z GOŁĘBIEJ”

  • DANE ZGŁASZAJĄCEGO
  • DANE UCZESTNIKA
  • DODATKOWE INFORMACJE
  • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane zgłaszającego (osoba dorosła)

Dane dziecka

Informacje organizacyjne

Wszystkie materiały plastyczne zapewnia organizator. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w budynku dawnej szkoły przy ulicy Gołębiej 9 w Gdyni w sobotę, 29 czerwca, w godzinach: 11.00-14.00. W przypadku dojazdu autobusem należy wysiąść na przystanku „Energetyków”. Do dyspozycji osób przyjeżdżających samochodem jest bezpłatny parking na miejscu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisów i uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).